در جلسه ای در خصوص صدور مجوز هیئت های مذهبی تصمیم گیری شد

در این جلسه معاون فرماندار میبد با اشاره به پرجمعیت بودن شهرستان میبد و وهم چنین ازدیاد هیئت های مذهبی گفت: به طبع وجود تعدد هیئت های مذهبی در شهرستان مشکلاتی هم وجود دارد که می بایست با آگاهی و همکاری همه مسئولین مشکلات برطرف شود

محمدرضا هدائی افزود: همه هیئت ها تلاش می کنند که مراسم محرم به نحو مناسب و باشکوهی برگزار شود و به دلیل اینکه جمعیت زیادی از شهرستان با هیئت ها در ارتباط هستند ضروری است مسئولین هیئت ها دارای صلاحیت کافی باشند
وی تاکید کرد: هیئت های مذهبی باید دارای مجوز فعالیت باشند و به ثبت برسند و از صدور بی رویه مجوز فعالیت به هیئت های مذهبی در شهرستان جلوگیری شود  
هدائی بیان کرد: به دلیل اهمیت موضوع در شهرستان باید کارگروهی تشکیل شود که درخواست های تاسیس هیئت های مذهبی در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم مناسبی گرفته شود

لازم به ذکر است در حال حاضر در شهرستان میبد 114 هیئت عزاداری به ثبت رسیده است