به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه تعريض ، بهسازي و روشنايي جاده راه آهن با حضور فلاح فرماندار ، هدايي شهردار ، آتشي رئيس شورا ، ذاكري رئيس اداره راه و شهر سازي ، عدل ثاني رئيس اداره برق ، دهقاني كارشناس عمران و مهندس خامسي در محل فرمانداري برگزار شد .

فلاح فرماندار ميبد در اين جلسه با تاكيد بر هر چه سريعتر اجرايي شدن اين پروژه گفت : تمامي ادارات و دستگاههاي مرتبط بايد تلاش كنند تا هر چه سريعتر اين جاده ساماندهي گردد .

در اين جلسه همچنين حاظرين به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند . در پايان موارد ذيل به تصويب رسيد .

مقرر گرديد از پل كمربندي تا ايستگاه راه آهن در اولويت اول و محدوده ميدان دفاع مقدس تا پل كمربندي در الويت بعدي قرار گيرد ، عرض جاده 10 متر در نظر گرفته شود ، برآورد اعتبار چهار پل در مسير توسط اداره راه و شهرسازي صورت پذيرد ، جهت تعريض و اصلاح  پلها عمليات اجرايي بصورت مشاركتي در محل و با همكاري شركت تعاوني دهياريها انجام شود و بمدت يكهفته ماشين آلات اداره راه و شهرسازي ، شركت تعاوني دهياريها ، شركت راه گستر ، شركت جنرال مكانيك و چند تن از صاحبان معادن با هماهنگي مهندس دهقاني و مهندس خامسي جهت شروع عمليات اجرايي مورد استفاده قرار گيرد .