به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ؛ فلاح فرماندار شهرستان ميبد به همراه كارگر رئيس اداره محيط زيست و خانم اقبال مشاور امور بانوان فرمانداري با حضور در جشن تولد تعدادي از كودكان يتيم شهرستان ميبد از آنان دلجويي نمودند .

در اين مراسم فلاح تولد آنان را تبريك گفتند و نكاتي را در جهت حفظ محيط زيست و چگونگي برخورد با طبيعت و پاكيزه نگه داشتن طبيعت و محيط اطراف خود را بيان داشتند . در پايان اين مراسم فرماندار ميبد و كارگر سرپرست اداره محيط زيست با اهداء هدايايي خود را در جشن اين كودكان سهيم نمودند .