به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : به منظور آشنايي هر چه بيشتر روابط عمومي هاي ادارات شهرستان ميبد اردوي يكروزه اي به همت فرمانداري  و با همكاري دانشگاه ميبد ، بخشداري ندوشن و سايت نداي ندوشن در اين بخش برگزار خواهد شد .

در اين اردوي يكروزه از آثار تاريخي ، غار نباتي و آبشار سپيد ندوشن بازديد به عمل خواهد آمد . در اين اردو چند تن از خبرنگاران نشريات و سايتها هم حضور خواهند داشت .