6 طرح خدماتي وعمراني درشهرستان ميبد افتتاح شد


همزمان با افتتاح پروژه هاي روستايي كل كشورازسوي رئيس جمهور6 طرح خدماتي وعمراني باحضورفرماندار، بخشدارمركزي وجمعي ازمسئولين درسطح روستاهاي شهرستان ميبد با اعتباري بالغ بريك ميليارد و280 ميليون تومان ازمحل اعتبارات سفرمقام معظم رهبري ، مديريت بحران واعتبارات عمراني دهياري ها به بهره برداري رسيد .

 

آب انبارحسن آباد ،‌معابرروستاي درين ،‌معابرروستاي مزرعه كلانتر،‌ احداث پل حسن آباد وآسفالت معابرروستاي بفروئيه شامل اين طرح ها بودند.
فرماندارميبد ضمن قدرداني ازتلاش هاي بخشدارمركزي ودهياري هاي روستاها به بركات ودستاوردهاي نظام پرداخت وافزود: به حمدالله به بركت نظام وانقلاب ومسئولين پرتلاش وصادق امروز، شاهد بهره مندي مردم عزيزمان كه ولي نعمتان ما هستند اززيرساخت هاي آب ،‌برق ،‌ گاز، تلفن درسطح روستاها هستيم .

 

 

آدرس کوتاه :