معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندارمیبد :

45 میلیارد ریال میزان اعتبارات بازآفرینی برای میبد تعیین شد


معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندارمیبد گفت: ادارات شهرستان با توجه به فرصت باقیمانده جذب اعتبارات بازآفرینی به میزان مبلغ 4 میلیارد و پانصد میلیون تومان اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان میبد به ریاست "فرزین خادمی" معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور بخشداران و روسای ادارات شهرستان در سالن اندیشه فرمانداری برگزار شد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با اشاره به مصوبات تصویب‌شده در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان میبد، افزود: در این جلسه مقرر شد تا ادارات شهرستان جذب اعتبارات سال 97 را پیگیری کنند و همچنین برای جذب بودجه سال 98 آمادگی داشته باشند.

فرزین خادمی گفت: ادارات شهرستان با توجه به فرصت باقیمانده برای ارائه طرح، نقشه‌ها و برآورد هزینه پروژه‌های خود جهت جذب اعتبارات بازآفرینی به میزان مبلغ 4 میلیارد و پانصد میلیون تومان موظف شدند.

خادمی افزود: مبلغ 240 میلیون تومان نیز برای اعتبارات دهیاری بخش‌های ندوشن و بفروئیه در این جلسه مصوب شد.

معاون عمرانی فرماندار همچنین به تشکیل دفتر ستاد بازآفرینی جهت جذب اعتبارات بازآفرینی اشاره کرد.


آدرس کوتاه :