40 نفرازبرگزيدگان مسابقات فرهنگي هنري وعلمي درميبد تجليل شدند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درمراسمي با حضورفرماندارميبد ، مديرآموزش وپرورش ميبد و جمعي ازفرهنگيان 40 نفرازبرگزيدگان مسابقات فرهنگي ، هنري وعلمي مدرسه راهنمايي دخترانه حكمتيه با اهداء جوايزي تجليل شدند

سيد حسين اسعدي مديرآموزش وپرورش ميبد دراين مراسم با اشاره به درپيش بودن فصل امتحانات،  برآشنايي دانش آموزان با شيوه صحيح مطالعه ازسوي مربيان تاكيد كرد وافزود : مربيان بايد شيوه صحيح مطالعه را به دانش آموزان آموزش دهند ودانش آموزان هم با برنامه ريزي دقيق تلاش كنند ازامتحانات پايان سال سربلند وموفق بيرون بيايند

مديرآموزش وپرورش ميبد افزود : يكي ازمشكلات دانش آموزان درفصل امتحانات فشارهاي رواني واسترس است كه معتقدم دانش آموزي كه با برنامه ريزي درطول تحصيل ، مطالعه داشته است هرگزدچاراسترس نمي شود
فرماندارميبدهم بسياري ازمسائل وناهنجاري هاي جامعه امروز درميان نسل جوان را عدم شناخت ارزشهاي بزرگ الهي واسلامي دانست وافزود : سلامت جامعه به خانواده وسلامت خانواده به نقش والاي مادران برمي گردد
رجايي تصريح كرد : آموزش وپرورش وخانواده ها بايد درجهان امروزكه با صدها ابزارمدرن به دنبال كم رنگ كردن اعتقادات وارزشهاي اسلامي دربين نسل جوان و خانواده ها هستند نسل جوان را با سيره اهل بيت آشنا كنند
آدرس کوتاه :