25 میلیون تومان به روستاهای فاقد دهیاری اختصاص یافت


اولین جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان میبد با حضور خادمی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندارمیبد و مدیران دستگاه‌ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، فرزین خادمی در این برجذب اعتبارات سال 98 که از محل اسناد خزانه هست تأکید کرد و گفت: از 22 میلیارد تومان اعتبار سهم شهرستان میبد تاکنون 40 درصد تخصیص‌یافته است.

خادمی با اشاره به اعتبارات سال 99 هم گفت: مدیران اداراتت باید اولویت‌های خود را جهت تخصیص اعتبارات سال 99 به فرمانداری ارائه کنند.

در این جلسه مدیران دستگاه‌ها گزارشی از پیشرفت پروژه‌های خود ارائه کردند.

همچنین در این جلسه مبلغ 250 میلیون تومان برای پروژه‌های عمرانی روستاهای فاقد دهیاری‌ها ازجمله احداث سرویس‌های بهداشتی، مخزن آب، برق و حصارکشی و تکمیل گزار روستاهای مرور، ندوشن، هودر اختصاص داده شد.


آدرس کوتاه :