12 بهمن سالروز ورود امام خميني (ره)


گزارش تصويري از مراسم نمادين ورود امام خميني (ره) و رژه موتوري

 

آدرس کوتاه :