فرماندارميبد

گشت هاي مشترك تعزيرات حكومتي با قاطعيت برگراني نظارت كنند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه كمسيون تعزيرات حكومتي بربازرسي گشت هاي مشترك تعزيرات حكومتي وكنترل ونظارت جدي بروضع بازارتاكيد كرد
فرماندارميبد

محمدرضا رجائي گفت : نبايد اجازه دهيم عده اي، جو رواني دربازارايجاد كنند وبا سوء استفاده ازوضع موجود برگراني دربازاردامن بزنند

فرماندارميبد تاكيد كرد : دولت ومجلس وقوه قضائيه بايد دركنارهم وبا مشخص كردن نرخ ارز و تامين ارزلازم به 10 قلم كالاي مشخص شده ، جلوي هرگونه سوء استفاده وايجاد گراني دربازاررا بگيرند
رجائي با بيان اينكه استكباربا تمام توان درصدد به چالش كشيدن نظام اقتصادي كشوراست تصريح كرد : وضعيت موجود نشانگركاهش قيمت ارزو تعادل دربازاراست و دستگاههاي نظارتي بايد با بازرسي مستمرگراني را مهاركنند
دراين جلسه مهديزاده رئيس تعزيرات حكومتي شهرستان ميبدگفت : گشت مشترك تعزيرات حكومتي درسطح شهرستان حضورمستمرومشهودي دارد كه علاوه برجنبه بازدارندگي با متخلفين برخورد مي كند
خليلي رئيس اداره صنعت ، معدن وتجارت هم دراين جلسه با اشاره به گراني هاي اخيردربازارگفت : كمترين نرخ رشد را تخم مرغ با 1وبيست وپنج درصد ، وبيشترين را محصولات پتروشيمي وپلاستيكي با 45 درصد افزايش قيمت درسطح بازارداشته است

وي با اشاره به نوسانات نرخ ارز، تحريم و جو رواني نسبت به افزايش قيمت برخي ازاقلام دربازارگفت : درهفته جاري انواع برنج10 درصد ، قند وشكر18 درصد ، مواد شوينده 20 درصد ، حبوبات 20 درصد ، مصالح ساختماني 20 درصد ، آلومينيوم 21 درصد ، آهن الات 26 درصد افزايش قيمت داشته است

آدرس کوتاه :