گزارش تصویری از فرایند آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی


گزارش تصویری از فرایند آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی شعب انتخاباتی برای برگزاری انتخابات درمیبد را در ادامه ببینید:


آدرس کوتاه :