فرماندار ميبد :

گامهاي لازم براي تنظيم بازار كالا بايد برداشته شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد با اشاره به برخي عدم توجه ها به بازار توسط افراد زياده خواه و سود جو ، خواستار توجه ويژه در جهت ساماندهي بازار و كنترل آن شدند
فرماندار ميبد :


رجائي بيان داشت : اگر بازديدهاي مستمر در دستور كار قرار بگيرد طبعا مي توانيم بازار را ساماندهي نمائيم و تدابير لازم براي تنظيم به هنگام بازار را بينديشيم .  گاها اين امر دچار ركود مي شود و انتظار ما اين است كه بازرسي مستمر براي همه اصناف صورت پذيرد . 
وي تصريح كرد : بايد بين دستگاههاي كنترل بازار هماهنگي لازم وجود داشته باشد و ما شاهديم علي رغم تلاشها هنوز برخي كلاها در مجامع صنفي داراي برچسب فروش نمي باشند كه اين امر موجب نارضايتي خريدار و همچنين عدم كنترل دقيق مي شود .  
در اين جلسه رئيس تعزيرات حكومتي شهرستان ميبد نيز مطالبي را در خصوص روند كار تعزيرات حكومتي در شهرستان و همچنين كلاي قاچاق بيان داشتند .  
آدرس کوتاه :