فرماندارمیبد:


به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، "حسین فلاح" در حاشیه بازدید از مسیر مسیل‌های طبیعی شهرستان گفت: میبد جاذبه‌های گردشگری و تاریخی بسیاری مانند تک بناها، آثار تاریخی و صنایع‌دستی دارد که بی‌نظیر است و می‌تواند مسیر خوبی برای گردشگری باشد. فلاح گفت: محور گردشگری که می‌تواند حلقه اتصال مجموعه تاریخی بیده و حسن‌آباد باشد و همچنین توجه به بزرگ‌ترین موزه تاریخی موجود در این مجموعه به‌عنوان کامل‌کننده این آثار و جاذبه‌های طبیعی می‌تواند با یک طرح خوب مطالعاتی و بررسی همه‌جانبه به صورتی که دست انسان به آن‌ها آسیب نرسد، به‌عنوان جاذبه تاریخی خوب برای شهرستان تعریف شود. فرماندارمیبد همچنین با اشاره به مسیر قنوات در مجموعه تاریخی بیده و حسن‌آباد که اکثراً خشکیده است، گفت: این قنوات، همچنین آسیاب‌های آبی از دل خاک درآمده نیز می‌تواند تعریفی از جاذبه‌های تاریخی شهرستان میبد باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، "حسین فلاح" در حاشیه بازدید از مسیر مسیل‌های طبیعی شهرستان گفت: میبد جاذبه‌های گردشگری و تاریخی بسیاری مانند تک بناها، آثار تاریخی و صنایع‌دستی دارد که بی‌نظیر است و می‌تواند مسیر خوبی برای گردشگری باشد.

فلاح گفت: محور گردشگری که می‌تواند حلقه اتصال مجموعه تاریخی بیده و حسن‌آباد باشد و همچنین توجه به بزرگ‌ترین موزه تاریخی موجود در این مجموعه به‌عنوان کامل‌کننده این آثار و جاذبه‌های طبیعی می‌تواند با یک طرح خوب مطالعاتی و بررسی همه‌جانبه به صورتی که دست انسان به آن‌ها آسیب نرسد، به‌عنوان جاذبه تاریخی خوب برای شهرستان تعریف شود.

فرماندارمیبد همچنین با اشاره به مسیر قنوات در مجموعه تاریخی بیده و حسن‌آباد که اکثراً خشکیده است، گفت: این قنوات، همچنین آسیاب‌های آبی از دل خاک درآمده نیز می‌تواند تعریفی از جاذبه‌های تاریخی شهرستان میبد باشد.


آدرس کوتاه :