کلاس آموزشی صرفه جویی در مصرف آب در روستای بفروئیه + تصاوير


آب و فاضلاب روستایی میبد به منظور صرفه جویی در مصرف آب یک دوره کلاس آموزشی در روستای بفروئیه برگزار کرد

آب و فاضلاب روستایی میبد به منظور صرفه جویی در آب به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب دربیت الزهرا روستای بفروئیه ویژه بانوان برگزار کرد که در این کلاس آموزشی راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب به شرکت کنندگان آموزش داده شد

شایان ذکر است در این کلاس آموزشی بسته های فرهنگی شامل سرشیرهای کاهش مصرف آب و بروشورهایی در رابطه با کاهش مصرف آب به شرکت کنندگان اهداشد

         

آدرس کوتاه :