کشاورزان اهالی محمودآباد از فرماندارمیبد قدردانی کردند


مدتی پیش مسیر آب کشاورزان محمودآباد میبد که فرسوده بود و بیشتر آب هدرمی رفت اصلاح شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، این اصلاح مسیر و جریان آب، رضایت اهالی را به دنبال داشت.

در همین راستا حسین فلاح فرماندارمیبد که حمایت و پشتیبانی اصلی را در اصلاح مسیر آب کشاورزان این منطقه داشت؛ از سوی اهالی محمودآباد به‌ویژه کشاورزان مورد قدردانی و تجلیل قرار گرفت.

حسین فلاح از فرماندارانی است که نگاه ویژه‌ای به صنعت توریست و گردشگری و توسعه باغات و اراضی کشاورزی دارد و همواره با ایجاد زمینه‌هایی، صنف‌های مختلف را مورد تشویق و ترغیب قرار داده است.


آدرس کوتاه :