چند خبر به مناسبت هفته گراميداشت مقام زن و سالروز فتح خرمشهر

چند خبر به مناسبت هفته گراميداشت مقام زن و سالروز فتح خرمشهر


به مناسبت هفته گراميداشت مقام زن و سالروز فتح خرمشهر برنامه هاي متعددي در شهرستان ميبد اجرا شده است
چند خبر به مناسبت هفته گراميداشت مقام زن و سالروز فتح خرمشهر

به مناسبت سوم خرداد ، ميلاد حضرت فاطمه سلام الله عليها وروززن 40 نفرازخواهران وبرادران فرهنگي آموزش وپرورش شهرستان ميبد با صعود به كوههاي اشنيزاين روزرا گرامي داشتند

***************

به مناسبت سوم خرداد سالروزفتح خرمشهرايستگاههاي آتش نشاني شهرستان ميبد با برگزاري مانورموتوري درسطح شهرآمادگي خود را به نمايش گذاشتند و اين روزرا گرامي داشتند

***************

به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه سلام الله عليها ، ميلاد امام راحل و سالروزآزادسازي خرمشهر، ايستگاه دوچرخه سواري همگاني درسه راه سعيدي شهرستان ميبد با حضورمعاون فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي وجمعي ازمسئولين افتتاح شد

دراين ايستگاه 30 دستگاه دوچرخه به منظورفرهنگ سازي و دوري ازهواي آلوده گذاشته شده است تا شهروندان با ارائه كارت شناسايي ازاين دوچرخه ها درامورات خود درسطح شهربه طوررايگان بهره مندشوند
***************
 
همزمان با شب ميلاد اسوه بانوان حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها مراسم جشن وسرود درميدان مادرشهرستان ميبد برگزارشد

دراين مراسم كه اقشارمختلف مردم ونوجوانان وجوانان وعلاقه مند به آن حضرت شركت داشتند ؛ هيئت كاراته شهرستان ميبد و باستان كاران زورخانه هاي علي بن ابي طالب محمودآباد وشهداء فيروزآباد به اجراي حركات رزمي و نمايش ورزش باستاني پرداختند

آدرس کوتاه :