فرماندار ميبد :


وي افزود : انقلاب اسلامي منشاء پيشرفتهاي عظيمي در كشور ما شد . در زمان رژيم طاغوت كشور ما با جمعيت 36 ميليون نفر  روزانه 6 ميليون بشكه نفت به قيمت 37 دلار صادرات داشت در حالي كه امروز نفت به قيمت  102 دلار براي  جمعيت 75 ميليوني است . در آن زمان با وجود درآمدهاي نفتي كشور پيشرفت چنداني نداشت و در تمامي موارد از جمله علمي ،  بهداشت و درمان ، عمران و شهر سازي ، جاده ما دچار مشكلات بزرگي بوديم ليكن امروز به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي ما شاهد پيشرفتهاي علمي از جمله در زمينه هاي نانو ، بيو ، هوا فضا و پزشكي هستيم .
وي تصريح كرد : ما در حال حاضر در عرصه هاي مختلف داخلي و خارجي شاهد پيشرفت هستيم و هر چه از اين انقلاب مي گذرد موفقيتها بيشتر و بيشتر نيز مي شود . و ان شاء الله در آينده شاهد فروپاشي نظام استكباري امريكا همانند نظام كمونيستي شوروي خواهيم بود .