پنجمين جلسه ستاد انتخابات شهرستان ميبد برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد پنجمين جلسه هماهنگي و برنامه ريزي ستاد انتخابات شهرستان ميبد با حضور فرماندار، رئيس ، دبير و اعضاي ستاد انتخابات شهرستان برگزار شد

 فرماندارميبد در اين جلسه نزديك شدن به انتخابات را خاطرنشان كردند و افزودند : وظيفه ستاد انتخابات شهرستان فراهم كردن بستر مناسب جهت برگزاري انتخابات سالم با حضور حداكثري مردم مي باشد

 رجايي با اشاره به اينكه وظيفه ستاد انتخابات شهرستان برگزاري صحيح و سالم انتخابات مي باشد تا كيد كردند : هيچ يك از اعضاي ستاد انتخابات حق ندارند از كانديداي خاصي حمايت كنند و تبليغي در اين راستا انجام دهند

در ادامه اعضا مشكلات و گزارشي از فعاليتهاي صورت گرفته تا كنون را ارائه نمودند

آدرس کوتاه :