پل روستاي حسن آباد ميبد احداث شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، معاون فرماندار ميبد از پل روستاي حسن آباد بازديد كرد

 مهندس حميد ذاكري معاون اداره راه وشهرسازي شهرستان ميبد درخصوص احداث اين پل گفت : پل روستاي حسن آباد ميبد با 80 ميليون تومان اعتبارازمحل ستاد حوادث و  برروي جاده 18 متري پيست و رودخانه عبوري داخل روستاي حسن آباد با  پي گيري هاي دهيارو اجراي اداره راه وشهرسازي باهدف كاهش ترافيك و مهارسيل احداث شد

ذاكري افزود : اين پل 18 مترمربع طول و 5 مترمربع عرض دارد
آدرس کوتاه :