پلمپ 16 باب مغازه درمیبد


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد درگشت مشترک با اتاق انصاف، صنعت معدن و مرکز بهداشت با حضور در سطح شهر، بیش از 60 مرکز خواربار، میوه‌فروشی و لبنیات را زیر زره بین نظارت و بازرسی قرارداد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، سید بهروز موسوی بابیان اینکه اکثر واحدهای صنفی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده بودند افزود: اما حدود 40 درصد صنوف هم مسائل بهداشتی را رعایت نکرده بودند.

موسی بابیان اینکه سلامت مردم خط قرمز ماست تصریح کرد: در این بازرسی بدون اغماض،16 باب مغازه را که با عدم رعایت دستورات مسئولین بهداشتی، سلامت مردم را تهدید می‌کردند پلمپ شدند و پرونده متخلفین برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

معاون سیاسی امنیتی فرماندارمیبد خاطرنشان کرد: تا قطع کامل زنجیره کرونا، تشدید نظارت‌ها بر واحدهای صنفی و فاصله‌گذاری اجتماعی درمیبد همچنان به قوت خود باقی است و کسانی که سلامت مردم را به خطر بیندازند با آن‌ها برخورد می‌شود.


آدرس کوتاه :