پروژه 120 واحدي مسكن مهرميبد آماده تحويل است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد ازپروژه 120 واحدي مسكن مهرميبد بازديد كرد

محمدرضا رجايي  دراين بازديد ازاجراي صد درصدي فازاول پروژه 120 واحدي مسكن مهرشهرستان ميبد خبرداد وافزود : به لطف خدا وهمزمان با دهه مبارك فجر، كليد واحدها به مردم تحويل داده مي شود

گفتني است : پروژه 120 واحدي مسكن مهرميبد درزيربناي 14600 مترمربع در10 بلوك 12 واحدي با زيربناي هرواحد 105 مترمربع ساخته شده است و براي ساخت اين پروژه 120 واحدي سه ميليارد و720 ميليون تومان هزينه شده است
محمدرضا رجايي فرماندارميبد همچنين ازپروژه 60 واحدي فازدوم مسكن مهرشهرستان ميبد هم بازديد وضمن قدرداني اززحمات مسئولين اين پروژه برتوجه به كيفيت و تسريع درتكميل اين واحدها تاكيد كرد
پروژه 60 واحدي مسكن مهرميبد با زيربناي 7200 مترمربع در5 بلوك 12 واحدي با 35 درصد پيشرفت درحال ساخت مي باشد
آدرس کوتاه :