پخش فيلم مستند در خصوص افكار و انديشه هاي وهابيت در فرمانداري ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : به همت روابط عمومي فيلمي از انديشه ها و افكار وهابيت و همچنين نگرش آنها نسبت به مذهب حقه شيعه در جهت آشنايي هرچه بيشتر كاركنان در سالن كنفرانس فرمانداري به نمايش درآمد .

در اين فيلم چگونگي راه يافتن يك فرد وهابي به مذهب تشيع به تصوير كشيده شده است . افشاي جنايتهاي اخير پيروان ابن تيميه و محمد بن عبد الوهاب در سوريه و عراق  كه به وهابيت تكفيري شهرت پيدا نمودند  از ديگر اهداف پخش اين مستند بود .

آدرس کوتاه :