مدیرکل امور پایگاه های میراث فرهنگی کشور:

پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی میبد یکی از پایگاههای مهم کشور


مدیرکل امور پایگاه های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور به همراه فرمانداروبخشدارمرکزی دربازدید از آثارتاریخی شهرستان گفت:شهرستان میبد درلیست ثبت جهانی قرار دارد و پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی شهرستان میبد یکی از پایگاههای مهم کشور است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، مدیرکل امور پایگاه های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور به همراه فرمانداروبخشدارمرکزی وجمعی از مسئولین دربازدید از آثارتاریخی شهرستان گفت:شهرستان میبد درلیست ثبت جهانی قرار دارد و پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی شهرستان میبد یکی از پایگاههای مهم کشور است.

فرهاد عزیزی با بیان اینکه درحال حاضر 24اثرجهانی داریم و 92پایگاه ملی که تعداد زیادی از این پایگاهها در لیست موقت ثبت جهانی قرار دارد گفت:رسالت این پایگاهها علاوه بر صیانت از ارزشهای تاریخی و فرهنگی،ایجاد بستری برای معرفی این آثارتاریخی است .

عزیزی خاطرنشان کرد:مقررشد ازتمام ظرفیت هایی که درسطح استان و شهرستان میبد وجود دارد برای برنامه ریزی منسجم و اقدامات لازم استفاده کنیم .

مدیرکل امور پایگاههای سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور افزود:قطعا اعتبارات لازم برای فعالیت هایی که قرار است امسال درمیبد انجام شود پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از این اعتبارات ابلاغ شده است و امیدواریم که بتوانیم با هم افزایی که ایجاد می شود بتوانیم مسیر جدیدی را فراروی کلیه اقدامات قرار دهیم .


آدرس کوتاه :