پايگاههاي داوطلبي امداد و نجات در روستاها تشكيل مي گردد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، جلسه توجيهي تشكيل پايگاههاي داوطلبي امداد و نجات در روستاها با همكاري دهياريها و جمعيت هلال احمر شهرستان برگزارگرديد

اين جلسه كه با حضور بخشدار مركزي ، رئيس جمعيت هلال احمر شهرستان، دهياران، دبير ستاد مديريت بحران شهرستان و برخي كارشناسان مربوطه در محل ساختمان جمعيت هلال احمر برگزار گرديد، آقاي بنا به بيان اهميت و لزوم پايگاههاي امداد و نجات و اثربخشي آن در مواقع بروز حوادث پرداختند و نحوه چگونگي تشكيل و عملكرد پايگاههاي مذكور را بيان داشتند و همكاري دهياران در اين زمينه را خواستارشدند

در ادامه بخشدار مركزي ضمن تقدير و تشكر از جمعيت هلال احمر شهرستان ، به بيان اهميت و جايگاه پايگاههاي امداد و نجات علي الخصوص در سطح روستاها پرداختند و دهياران را در اين زمينه موظف به همكاري همه جانبه با هلال احمر دانستند
محمدحسين قاسمي اهميت آشنايي دهياران و اعضاي شوراي اسلامي روستاها با مباحث امداد و نجات را در مرحله اول ضروري دانستند و اظهار اميدواري نمودند كه با همكاري هلال احمر شهرستان، همانند زمينه هاي قبلي كه عملكرد خوبي داشته اند ، اين روند ادامه داشته باشد
در ادامه دهياران نيز سوالات مربوطه را بيان نموده و پاسخ خود را دريافت نمودند و فرمهاي لازم جهت شروع كار توزيع گرديد
آدرس کوتاه :