معاون فرماندار ميبد

پارك غدير حسن آباد پتانسيل هاي لازم براي تبديل شدن به تفرجگاه استاني را دارد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، در جلسه اي كه با حضور معاون فرماندار ، رئيس منابع طبيعي و تعدادي از مسئولين برگزار شد راهكارهاي توسعه و ساماندهي و تسريع در امور اجرايي پارك غدير حسن آباد بررسي شد
معاون فرماندار ميبد

معاون فرماندار در اين جلسه با ارزشمند دانستن فضاهاي سبز شهري در توسعه پايدار در عرصه شهر تاكيد كردند : ساماندهي و توسعه بوستان ها و كمربندهاي سبز اطراف شهر از اهداف و نيازهاي عرصه شهري ميبد مي باشد

در پايان مقرر گرديد با همكاري بخشداري ، دهياري و اداره راه و ساير ارگانهاي مرتبط با فضاي سبز شهري ساماندهي وضع موجود و دسترسي هاي شهري پارك تامين گردد و علائم و تابلوهاي راهنماي شهري نيز در شهر و جاده كمربندي نصب گردد
گفتني است پارك غدير حسن آباد داراي يك چاه عميق و فضاهاي تفريحي ،تفرجگاهي ، سكوهاي نشيمن و محوطه هاي ورزشي است
آدرس کوتاه :