يك واحد توليد كاشي ديگربه جمع توليد كنندگان كاشي درميبد اضافه شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، كارخانه كاشي درسا كه عمليات عمراني آن ازسوي گروهي ازمهندسان وصنعت گران ميبدي ازسال 1387 آغازشده بود پس ازعبورازمسائل ومشكلات درپيش رو توانست با 4 خط توليد كاشي كف وتوليد روزانه 20 هزارمترمربع به جمع توليد كنندگان كاشي درميبد بپيوندد

اين واحد هم اكنون مرحله آزمايشي خود را مي گذراند وبا راه اندازي اين واحد زمينه اشتغال 400 نفردرشهرستان ميبد درسطوح فني ومهندسي و كارگري فراهم شده است

فرماندارميبد ازاين واحد توليدي بازديد وازهمت وتلاش خالصانه سرمايه گذاران وصنعت گران درايجاد زمينه اشتغال قدرداني كرد وتوصيه كرد : براي جلوگيري ازبسياري ازآلاينده ها دراستان به سمت صنايع پاك گام بردارند و درصنايعي كه آلاينده كمتري دارند سرمايه گذاري كنند
آدرس کوتاه :