فرماندار ميبد :

يكي از وظايف آموزش و پرورش انتقال ميراث غني گذشته گان به نسل جديد است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : رجائي فرماندار ميبد طي بازديدي از دبستان قرآني دخترانه مهر ايران زمين و در جمع دانش آموزان پاي ششم با اشاره به پيشينه تاريخي شهرستان ميبد بيان داشت : در هر كجاي بافت تاريخي شهرستان ميبد كه نگاه كنيم همه نشأت گرفته از هنر و ذوق و معماري نسلهاي گذشته ماست كه مايه بسي مباهات است .
فرماندار ميبد :


وي ادامه داد : يكي از وظايف آموزش و پرورش انتقال ميراث غني گذشته گان به نسل جديد است ، هم باورهايشان و هم رفتارشان . يزد به عنوان دارالعباده و دارالعلم شهرت دارد يعني گذشتگان ما هم به علم اهميت مي دادند و هم به صداقت و عفت و حياء و غيرت و مردانگي و ايثار و ادب و تواضع .
وي يادآور شد : اگر علم و ادب با هم باشد انسان كامل مي شود . يك انسان خوب مثل حضرت امام (ره) اگر در مدارس تربيت شود مي تواند جهان را به سعادت برساند و اگر خداي ناكرده شخصيتي همچون صدام تربيت بيرون بيايد دنيا را دچار فاجعه مي كند . بايد از خودمان سئوال كنيم چرا يك كشوري مثل اسرائيل بايد همه دنيا را اذيت كند ؟ چون باورها و آموزشهايشان بر اساس ظلم ستم و غارتگري و تجاوز است .
رجائي تصريح كرد : بايد توجه داشته باشيم كه امنيت و آرامش موجود در كشور حاصل خون 200 هزار شهيد است . در كشورهاي دنيا اگر نگاه كنيم كشوري كه اينقدر در فضاي آرام به تحصيل ادامه داد نداريم .
وي خطاب به دانش آموزان گفت : خيلي كودكان پدران خودشان را در جنگ تحميلي و به خاطر امنيت ما از دست داده اند و بدون پدر بزرگ شدند . بايد قدر اين فضاي خوب و مدير و معلم هاي خوب را داشته باشيد .

 

 

آدرس کوتاه :