يادواره شهداي كارمند درشهرستان ميبد برگزارمي شود

يادواره شهداي كارمند درشهرستان ميبد برگزارمي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد درجلسه هماهنگي برگزاري يادواره شهداي كارمند شهرستان ميبد ؛ برگزاري يادواره هاي شهداء را وظيفه شرعي ، عقلي وانساني قلمداد كرد
يادواره شهداي كارمند درشهرستان ميبد برگزارمي شود

رجايي افزود : بايد با گرامي داشتن ياد وخاطره شهداء ، فضا ي روحاني ومعنوي وعطرشهادت را درشهرايجاد كرد

فرماندارميبد خاطرنشان كرد : اگربعضي اوقات ازنوجوانان وجوانان حركاتي سرمي زند كه با ارزشهاي ديني وانقلابي همخواني ندارد به اين دليل است كه نتوانستيم پيام ايثاروشهادت وگذشت ومردانگي كه دردوران دفاع مقدس بود به درستي به آنها منتقل كنيم
4 شهيد كارمند درشهرستان ميبد وجود دارد و  يادواره شهداي كارمند پنج شنبه  3 /6 /1390 درشهرستان ميبد برگزارمي شود
آدرس کوتاه :