وزيرفرهنگ وارشاد دربدو ورود به استان مجتمع فرهنگي هنري امام صادق (ع) شهيديه ميبد را افتتاح كرد + تصاوير


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، سيد محمدحسيني وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي دربدو ورود به استان درشهرستان ميبد با استقبال استاندارو مسئولين عالي رتبه استان ، فرماندارميبد وجمعي ازمسئولين ادارات ونهادها قرارگرفت

وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي دراين توقف كوتاه مجتمع فرهنگي هنري امام صادق (ع) شهيديه را افتتاح كرد

اين مجتمع درزميني به مساحت 2750 مترمربع وبا زيربناي 1200 متر وبا هزينه 35 ميليون تومان ازمحل اعتبارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ساخته شده است
محمدرضا رجايي فرماندارميبدهم درابتداي اين مراسم حضوروزيرفرهنگ وارشاد اسلامي را همزمان با دهه كرامت به شهرستان ميبد شهرعلم وفرهنگ وهنرتبريك گفت
سيدمحمد حسيني وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي دراين مراسم  با اشاره به اهانت غربي ها درقالب فيلمي نسبت با ساحت مقدس پيامبراسلام(ص) گفت : غربي ها هرازچندگاهي هجمه اي براعتقادات وباورهاي ما انجام مي دهند كه خوشبختانه با واكنش به موقع جهان اسلام روبرو شد

وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي خاطرنشان كرد : امروزمسلمانان جهان دربرابرهرگونه توهين واهانت به مقدسات واكنش نشان مي دهند واميدواريم بتوانند برسلطه امريكا وغرب كه قرنها به غارت وچپاول دركشورهاي اسلامي پرداخته اند پايان دهند

          

آدرس کوتاه :