واردات بدون برنامه فولاد، صنعت فولاد را به صنعت نساجي كشور ملحق خواهد كرد

واردات بدون برنامه فولاد، صنعت فولاد را به صنعت نساجي كشور ملحق خواهد كرد


سيدجلال يحيي زاده طي تذكري به وزاري صنايع و معادن و بازرگاني چنين نوشت : هر چند سياست كنترل قيمت فولاد جهت حمايت از مصرف كننده يك سياست مثبت و ضروري است ولي اگر به شكل فله اي و بدون برنامه به اتفاق بيفتد، قطعاً نتايج تلخ و زيان باري خواهد داشت كه جبران آن غير ممكن خواهد بود.
واردات بدون برنامه فولاد، صنعت فولاد را به صنعت نساجي كشور ملحق خواهد كرد

. وارد كردن 12 ميليون تن فولاد در سال گذشته و شش و نيم ميليون تن در سال جاري تاكنون و تأكيد بعضي از مسئولان بر ادامه اين سياست بدون وضع تعرفه گمركي موجب زيان ده شدن فولاد داخل شده است. هم اكنون هر واحد فولاد كشور دهها يا صدها هزار تن فولاد به فروش نرفته در انبار دارد و اگر چاره جويي علمي و كارشناسي صورت نگيرد به سرعت فولاد به نساجي ملحق خواهد شد.

آدرس کوتاه :