معاون فرماندارمیبد:

همه در تحقق سند چشم‌انداز میبد در افق 1404 سهیم‌اند


نخستین جلسه اولویت‌بندی پروژه‌های عملیاتی سند راهبردی توسعه شهرستان میبد با حضور معاون فرماندارمیبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، معاون فرماندارمیبد با تأکید بر اینکه اهداف کلان و راهبردی توسعه شهرستان، اقدامات، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های عملیاتی ملموس و قابل پی گیر در راستای افق چشم‌انداز 1404 است گفت: این اولویت‌بندی بعد از مراحل ترسیم نقشه استراتژی در چهار منظر امتیاز متوازن، تدوین اهداف کیفی، شاخص‌ها، مشخص شدن وضعیت موجود و تدوین برنامه‌ها به مرحله نهایی و تدوین طرح‌ها و پروژه‌های عملیاتی سند راهبردی توسعه شهرستان می‌رسد.

سید محسن فلاح بابیان اینکه سند توسعه شهرستان میبد در سال 92 در استان به تصویب رسیده است افزود: مدت 2 سال است که استخراج پروژه‌های توسعه به‌منظور تدوین برنامه عملیاتی شهرستان در دستور کار قرارگرفته است.

فلاح با اشاره به اینکه این پروژه‌ها در 9 کارگروه میراث فرهنگی، بهداشت و سلامت، آموزش و پژوهش، صنعت و اقتصاد، فرهنگی و اجتماعی، امور خیریه، محیط‌زیست، کشاورزی و سرمایه‌گذاری، گروه‌بندی‌شده است افزود: برای تحقق چشم‌انداز میبد در افق 1404، همه ادارات و نهادها و بخش خصوصی سهیم هستند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل تمام جلسات کارگروه‌های نه‌گانه و تحقق اهداف جلسه برای تمام کارگروه‌ها گروه مشاور، برنامه عملیاتی 5 ساله شهرستان را برای عملیاتی شدن در اختیار فرمانداری شهرستان قرار خواهد داد.
آدرس کوتاه :