با ابلاغ رسمي از سوي استاندار يزد هدايي اولين بخشدار بفروئيه معرفي گرديد :

همزمان با ميلاد خجسته امام حسن مجتبي (ع) مصوبه دولت در خصوص ارتقاء دهستان بفروئيه به بخش


در مراسم افتتاح بخشداري بفروئيه فرماندار ميبد از اجرايي شدن مصوبه دولت به عنوان لحظه بزرگ تاريخي براي شهرستان ميبد يا كرد و افزود ميبد سرمايه گذار دارد و متاسفانه سرزمين نداشت كه در حال حاضر با اجرايي شدن اين مصوبه و الحاق ندوشن به ميبد اين كار هم عملي شد .
با ابلاغ رسمي از سوي استاندار يزد هدايي اولين بخشدار بفروئيه معرفي گرديد :

آدرس کوتاه :