همزمان با ميلاد با سعادت امام رضا (ع) نرم افزار دستیابی به بانک اطلاعات محرومین كميته امداد ميبد راه اندازي شد

همزمان با ميلاد با سعادت امام رضا (ع) نرم افزار دستیابی به بانک اطلاعات محرومین كميته امداد ميبد راه اندازي شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان میبد ، همزمان با ميلاد با سعادت علي بن موسي الرضا (ع) ، نرم افزاردستيابي به بانك اطلاعات محرومين كميته امداد امام خميني (ره) ميبد باحضورفرماندارميبد ، حجت الاسلام فخرآبادي وفلاح ازحوزه مشاركت هاي مردمي اداره كل كميته امداد امام خميني (ره) استان و مسئول دفترامام جمعه ميبد درفرمانداري ميبد راه اندازي شد
همزمان با ميلاد با سعادت امام رضا (ع) نرم افزار دستیابی به بانک اطلاعات محرومین كميته امداد ميبد راه اندازي شد


فلاح رئيس كميته امداد ميبد شناسايي نيازمندان واقعي ، پرهيزازموازي كاري ، جلوگيري ازادامه فعاليت متكديان حرفه اي ، دستيابي به داده ها وآمار و اولويت بندي محرمين ونيازمندان را ازويژگي هاي اين نرم افزاربيان كرد و افزود : اين نرم افزاردراختيارارگانها وموسسات خيريه شهرستان قرارمي گيرد تا با شناسايي نيازمندان واقعي با پديده شوم فقرمقابله شود
رئيس كميته امدادامام خميني(ره) ميبد گفت : نرم افزاردستيابي به بانك اطلاعات محرومين ونيازمندان دردونسخه طراحي شده است ، نسخه اول این نرم افزار دراختیارموسسات خیریه و ارگانهای حمایتی قرارمی گیرد و نسخه دوم دراختیارخود کمیته وهرگونه خدماتی که ازطرف موسسات خیریه و ارگانهای حمایتی به نیازمندان ارائه می شود به تفکیک ثبت وازخدمات موازی جلوگیری می شود
وي با اشاره به منويات مقام معظم رهبري ونامگذاري سال 90 به سال جهاد اقتصادي گفت : مقابله با پديده فقرازاولويت هاي سال جاري كميته امداد است و درهمين راستا با راه اندازي نرم افزاردستيابي به بانك اطلاعات محرومين ونيازمندان برنامه هاي نويني را درشناسايي نيازمندان واقعي بكارخواهيم گرفت
وي بيماري و وابستگي را دوعامل ايجاد فقردرجامعه بيان كرد وافزود : بايد براي جلوگيري ازاين دو پديده ، مسئولين بهداشت ودرمان درپيشگيري ازبيماري ها برنامه داشته باشند و همچنين كمكهاي خيرخواهانه كارشناسي ونظام مند باشد
فرماندارميبد هم دراين جلسه ضمن تبريك ميلاد هشتمين اخترتابناك امامت وولايت حضرت علي بن موسي الرضا (ع) و گرامي داشت هفته نيروي انتظامي ، ظرفيت هاي خيري شهرستان ميبد درحوزه هاي بهداشت ودرمان ، آموزش وپرورش ، بهزيستي ، كميته امداد وموسسات خيريه را خاطرنشان كرد وافزود : يكي ازدغدغه هاي شهرستان درحوزه مشاركت هاي مردمي دستيابي به بانك اطلاعاتي بود كه به حمدالله كميته امداد اين مشكل را درشهرستان حل كرد
رجايي درادامه با اشاره به سند كاهش فقروسند توسعه شهرستان گفت : كميته امداد مي تواند با ارائه وضعيت موجود محرومين ونيازمندان ازجهات مختلف و برنامه ريزي مناسب جايگاه خوبي را دراين سند داشته باشد
آدرس کوتاه :