همزمان با سراسركشور مراسم جشن عاطفه ها درميبد برگزارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، همزمان با سراسركشور،مراسم جشن عاطفه ها با حضورفرماندارميبد ، مديرآموزش وپرورش ، رئيس كميته امداد امام خميني (ره) ، مسئول دفترامام جمعه ، فرمانده ناحيه مقامت بسيج ميبد وجمعي ازمسئولين دردبستان شهيد زاهدي يخدان برگزارشد

140 پايگاه درمدارس و 14 پايگاه درمعابروخيابان هاي سطح شهرستان براي جمع آوري كمك هاي مردمي ودانش آموزان درجشن عاطفه هاي امسال درنظرگرفته شده است

خيرين نيك انديش ومردم مي توانند براي رفع نياز نيازمندان ، كمك هاي نقدي وغيرنقدي خود را به پايگاههاي سطح شهرستان تحويل دهند
آدرس کوتاه :