همزمان با سراسركشورزنگ جشن عاطفه ها درمدارس شهرستان ميبد نواخته شد

همزمان با سراسركشورزنگ جشن عاطفه ها درمدارس شهرستان ميبد نواخته شد


همزمان با سراسركشورو با حضورمديرآموزش وپرورش ، معاون فرماندارميبد ، رئيس كميته امداد امام خميني (ره) ومسئول دفترامام جمعه ميبد زنگ جشن عاطفه ها دردبيرستان دخترانه ميرمحمدي شهرستان ميبد نواخته شد
همزمان با سراسركشورزنگ جشن عاطفه ها درمدارس شهرستان ميبد نواخته شد

فلاح رئيس كميته امداد امام خميني(ره) درگفتگو با خبرنگارواحد خبردرميبد گفت : كميته امداد امام خميني (ره) هرساله درآستانه آغازسال تحصيلي وبا به صدا درآمدن زنگ مدارس با ايجاد پايگاههاي جشن عاطفه ها  به جمع آوري كمك هاي مردم نودوست وخيردرجهت مساعدت به دانش آموزان نيازمند ومحروم اقدام مي كند

رئيس كميته امداد امام خميني (ره) ميبد افزود : درجشن عاطفه های سال جاري 146 پايگاه جمع آوري كمكهاي مردمي درشهرستان ميبد ايجاد شده است كه 130 پايگاه درمدراس و 16 پايگاه درنقاط مهم سطح شهرستان می باشد واميدواريم با حضورپرشوروگسترده مردم خيرونودوست شاهد كمك هاي ارزشمند آنها دركمك به نيازمندان ومحرومين باشيم
آدرس کوتاه :