همايش ديابت وراههاي پيشگيري ازآن درميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : همايش ديابت وراههاي پيشگيري ازآن با حضورمتخصصان تغذيه ،‌پزشكان ، كارشناسان بهداشتي وجمع كثيري ازفرهنگيان ، مسئولين ادارات وبيماران ديابتي درسالن اجتماعات هلال احمرميبد برگزارشد.


شركت كنندگان دراين همايش با ديابت وراههاي پيشگيري ازآن آشنا شدند.
ريئس مركزبهداشت ودرمان ميبد درحاشيه اين همايش با اشاره به آماربالاي ديابت دراستان گفت: براساس غربالگري هاي سال 90 ، 12درصد ازجمعيت 30 سال ازبين 14هزارنفردرميبد دچارديابت هستند و10 درصد هم دچارپيش ديابت اند كه باعث شده است آمارديابت درسطح استان وشهرستان نسبت به نرم كشوري بالاتررود .
دكتركمال يزدي افزود: براساس تحقيقات انجام شده متاسفانه 68 درصد ازجمعيت آماري ما يكي ازفاكتورهاي ابتلاء به ديابت كه همان چاقي است را دارند بنابراين با برگزاري نخستين همايش ديابت وپيشگري ازآن درسال جاري مركزبهداشت ودرمان برآن شده تا با همكاري مركزتحقيقات ديابت استان وديگرسازمانها با آگاهي بخشي ازاين بيماري غيرواگيركه بسيارپرهزينه است جلوگيري كند .
وي اضافه وزن ، چاقي ، فشارخون بالا، استرس ، كم تحركي وسابقه فاميلي را ازمهمترين عوامل ابتلا به ديابت برشمرد وافزود: با تحرك وپياده روي وتغذيه مناسب وپرهيزازاسترس به راحتي مي توانيم ازابتلا به ديابت درامان باشيم .
تست خون وتست قند خون ازحاشيه هاي اين همايش بود .
آدرس کوتاه :