همايش آسيب شناسي اجتماعي كلام وحي درميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، همايش آسيب شناسي اجتماعي كلام وحي به همت كميته بانوان فرمانداري وبا حضورجمعي ازدانش پژوهان مترجمي زبان قرآن وبانوان بسيجي دركانون شهيدرجايي شهرستان ميبد برگزارشد

حجت الاسلام سيد علي حسيني يزدي مديرموسسه قرآني گلچين مشهد دراين همايش فهم قرآن را مهمترين معياربراي برقراري ارتباط با خدا و كلام وحي عنوان كرد وافزود : تلاوت وخواندن قرآن بدون فهم آيات وحي هيچ اثري ندارد وانسان بايد با فهم درست كلام وحي به عمق آيات الهي وقرآن پي ببرد

مديرموسسه قرآني گلچين مشهد قرآن را تنها كتاب آسماني ونجات بخش بشرازتمامي ظلمت وتاريكي ها دانست وافزود : اين كتاب آسماني درهاي سعادت و خوشبختي را به روي بشريت بازمي كند
حجت الاسلام سيد علي حسيني يزدي اهميت فهم قرآن درسعادت جامعه را خاطرنشان كرد وافزود : خود مردم بايد با ارج نهادن به قرآن وسرمايه گذاري دراين راستا درترويج وگسترش كلاس هاي قرآني دربين نسل نوجوان وجوان تلاش كنند

وي درادامه  ازبرگزاري كلاس هاي مترجمي قرآن درشهرستان خبرداد وافزود : همه زمينه ها وفضاهاي لازم جهت برگزاري كلاس هاي مترجمي قرآن به صورت حضوري ، غيرحضوري واينترنتي درشهرستان ميبد فراهم است وعلاقه مندان مي توانند با شركت دراين كلاس ها ازفضائل كلام وحي بهره مند شوند

آدرس کوتاه :