بيژن نيا در ديدار با فرماندار ميبد :

هرگونه تخلف در امور صنفي آني برخورد خواهد شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : بيژن نيا مديركل تعزيرات حكومتي استان در ديداربا فرماندارميبد ازتشديد نظارت بربازاردرايام نوروزخبرداد وافزود: تعزيرات حكومتي با ايجاد پايگاههاي ثابت وسيار درايام عيد براي كمك به مردم دربخش بازاروجلوگيري ازگرانفروشي وتخلف ، ،نظارت وكنترل خود دربازار را تشديد مي كند.
بيژن نيا در ديدار با فرماندار ميبد :


سيد غريب بي‍‍‍ژن نيا افزود  : درصورت مشاهده هرگونه تخلف درامورصنفي به صورت آني با متخلفين برخورد خواهد شد . وي يادآور شد ، در ايام نوروزبا همكاري مجامع امورصنفي وصنعت معدن وتجارت ، تخلفات به صورت محسوس ونامحسوس رصد خواهد شد .
وي افزود: بازرسان به صورت تمام وقت درسطح شهرحضوردارند وبا هرگونه گرانفروشي ، به شدت برخورد وطبق حكم جريمه ونصب پارچه مي شود.

فلاح فرماندار ميبد نيز در اين ديدار بر نقش دستگاههاي نظارتي در كنترل بازار تأكيد نمود و بيان داشت : مسلما كسبه شهرستان با ايمان به خداوند متعال در كسب روزي حلال دقت لازم را دارند  ليكن دستگاههاي  نظارتي در شهرستان ميبد در ايام نوروز به وظيفه خود به طور كامل عمل نمايند و با متخلفين در چهارچوب قانون برخورد نمايند .

 

                                                         

آدرس کوتاه :