فرماندارمیبد

هرکس رای مردم را جلب کند نماینده همه مردم است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارمیبد با حضوردرپای صندوق اخذ رای ، رای خود را به صندوق انداخت رجایی درحاشیه این مراسم درمصاحبه ای گفت : انقلاب اسلامی مشروعیت ارزشهای الهی ومقوبلیتش رای ونظرمردم است
فرماندارمیبد

رجایی برگزاری 29 انتخابات باشکوه درکشوردرطول انقلاب اسلامی و خلق حماسه کم نظیرمردم را خاطرنشان کرد وافزود : این حضورباشکوه نشانگرمقبولیت نظام ازسوی مردم است و دراین دوره هم انتخابات کم نظیردرتاریخ انقلاب اسلامی را خواهیم داشت

وی تصریح کرد : این انتخابات وشکل گیری مجلس کارآمد وقوی ، کشورونظام را دربعد اجتماعی واقتصادی وفرهنگی با پیشرفت مضاعفی مواجه خواهد کرد
فرماندارمیبد با تشریح حساسیت شرایط کشورمان درعرصه جهان گفت : ساختارسیاسی جهان با انتخابات ما به دوجبهه بزرگ مسلمین ومستضعفین به رهبری ایران اسلامی و درمقابل جبهه استکبارپیش می رود و عظم واراده بیداری اسلامی را درمنطقه دوچندان خواهدکرد
رجایی تصریح کرد : حضورحماسی مردم درانتخابات موجب خواهد شد جنبش 99 درصدی وبیداری اسلامی راه آینده را محکم تروجدی دنبال کنند
فرماندارمیبد گفت : همه علائم ونشانه ها نشانگرنابودی جبهه استکبارو ریشه دارشدن نظام اسلامی درجهان هستی است
رجایی با اشاره به نمایندگان و طرفداران آنها تصریح کرد : هرکس رای مردم را جلب کند نماینده همه مردم است وهمه باید درکنارهم برای سربلندی این نظام کمک کنند و برای کسانی که درمجلس می خواهند برای رفع مشکلات جامعه گامهای بلندی بردارند نگرانی نداشته باشند
آدرس کوتاه :