فرماندارميبد

هرچه ازتاريخ پرافتخاردفاع مقدس مي گذرد برعظمت آن افزوده مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، به مناسبت گرامي داشت هفته دفاع مقدس جلسه اي درفرمانداري ميبد برگزارشد
فرماندارميبد

فرماندارميبد دراين جلسه پيشاپيش هفته دفاع مقدس را گرامي داشت وافزود : اگرنيم نگاهي به تاريخ 8 سال دفاع مقدس داشته باشيم به اوج عظمت رزمندگان اسلام وخلق حماسه آنها پي مي بريم

رجايي افزود: هرچه ازتاريخ پرافتخاردفاع مقدس مي گذرد برعظمت وافتخاربسيج ،سپاه وارتشيان وخانواده هاي بزرگ ايثارگرافزوده مي شود
فرماندارميبد تصريح كرد : شهداء ورزمندگان ، به بهترين شكل نقش حسيني خود را در8 سال دفاع مقدس ايفا كردند وامروزما بايد نقش پيام رساني خود را نسبت به نسل نوجوان وجوان ايفا كنيم
محمدرضا رجايي گرامي داشت هفته دفاع مقدس را بستروظرفيت مناسبي بريا انتقال فرهنگ ايثاروشهادت وحماسه هاي بزرگ رزمندگان اسلام به نسل جوان دانست وافزود : بايد همه مسئولين بويژه مسئولين نهاده هاي فرهنگي آموزش وپرورش ودانشگاهها با برنامه هاي وزين و ارزشمند با دعوت ازيادگاران دفاع مقدس ، برگزاري همايش هاي بصيرت ،نمايشگاههاي فيلم وعكس ، هرآنچه درتوان دارند درايجاد ايمان ،باورواعتقاد نسل نوجوان وجوان تلاش كنند
فرماندارميبد با بيان اينكه جنگ ما با استكبارتمام شدني نيست چرا كه ماهيت اين دونظام متفاوت است تصريح كرد ك براي رسيدن به پيروزي نهايي لازم است جبهه مقاومت دردنياي اسلام روزبه روزقوي ترواستوارترشود
آدرس کوتاه :