رئیس هیئت بازرسی انتخابات میبد:

هربازرس بازدید از 3شعبه انتخابات را برعهده دارد


محمدجواد احمدی رئیس هیئت بازرسی و بخشدار مرکزی میبد از طریق ویدیو کنفرانس با دبیر هیئت بازرسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور در خصوص تعداد بازرسین و اقداماتی که هیئت بازرسی قبل از زمان رأی‌گیری و روز انتخابات و بعد از انتخابات باید انجام دهند را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، «محمدجواد احمدی» رئیس هیئت بازرسی میبد و دبیرخانه بازرسی انتخابات میبد انتخابات صبح امروز از طریق ویدیو کنفرانس با دبیر هیئت بازرسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور، در خصوص تعداد بازرسین و اقداماتی که هیئت بازرسی قبل از زمان رأی‌گیری و روز انتخابات و بعد از انتخابات باید انجام دهند را بررسی کردند.

احمدی گفت: قرار شد با توجه به تعداد صندوق‌ها در شهرستان میبد، هر بازرس بازدید از 3 شعبه را بر عهده بگیرد.

بخشدار مرکزی میبد افزود: در این خصوص بازرسین باید با نمایندگان فرماندار در ارتباط باشند.


آدرس کوتاه :