هدايي رئيس ستاد انتخاباتي شهرستان ميبد :


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : هدايي رئيس ستاد انتخاباتي شهرستان ميبد ضمن تقدير از نشريات و سايتهاي خبري و خبرگزاريها در خصوص پيگيري اخبار انتخاباتي و ايجاد فضاي شور و نشاط در بين مردم از آنها خواست از درج اسامي افراد به عنوان كانديد تا پيش از اعلام نتايج و اعلام قطعي از طرف ستاد انتخاباتي خود داري نمايند . وي با اشاره به ماده 49 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور افزود در اين ماده قانوني آمده است : بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و افشاي هرگونه  اطلاعات توسط هر شخص ممنوع مي باشد .
رئيس ستاد انتخاباتي شهرستان ميبد  از نشريات و سايتها و خبرگزاريها خواست با عنايت به اين ماده قانوني و نظر به اينكه سوابق داوطلبان در حال بررسي مي باشد و اسامي نهايي از طريق فرمانداري منتشر نگرديده از انتشار اسامي افراد خود داري كنند .
آدرس کوتاه :