مهندس فلاح معاون فرماندار :

نيوجرسي هاي ورودي شهر جمع آوري مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : مهندس عليرضا فلاح معاون فرماندار ميبد در پايان جلسه شوراي ترافيك شهرستان ميبد بيان داشت : همزمان با راه اندازي تقاطع غير همسطح شهرستان نيوجرسي هاي ورودي شهر نيز جمع آوري مي شود .
مهندس فلاح معاون فرماندار :


وي ادامه داد : طي جلسه شوراي ترافيك ، اين هفته موارد ذيل مشخص و در دستور كار ادارات قرار گرفت :
 - پيگيري كامل و لازم راه اندازي پل هوايي شهر خورشيد در هفته اخير توسط فرمانداري و اداره راه شهرستان و اداره كل استان صورت و بهره برداري در آن بصورت آزمايشي آغاز گردد.
- بررسي مسائل و مشكلات چند نقطه حادثه خيز ديگر و ساماندهي ورودي و ايمن سازي چهار مدرسه نيز در دستور كار شهرداري قرار گرفت. بازگشايي تقاطع جهاد و تجهيز به چراغ نيز از مصوبات ديگر جلسه بود.
- برنامه ريزي در راستاي برگزاري همايش آموتورسوار نيز انجام آموزش ترافيكي و همكاري آموزش و پرورش و مدارس و برخورد با متخلفين موتورسوار نيز انجام و كارت موتورسواران و رانندگان نمونه نيز توسط راهنمايي و رانندگي مديريت خواهد شد.
ايشان همچنين خبرهاي خوشي در زمينه ترافيك شهري داد : ايجاد خط عبور موتورسواران ، ساماندهي تاكسي داران محور سنتو و خط يزد، برنامه ريزي جهت احداث ترمينال دوم برون شهري ، ساماندهي دسترسي راه آهن و ساماندهي سرعت گيرهاي ساير مباحث مطرح و برنامه ريزي شده در جلسه بود.
آدرس کوتاه :