نواخته شدن زنگ انقلاب در ندوشن


به مناسبت سالگرد ورود امام خميني (ره) و ييروزي انقلاب اسلامي ،باحضور بخشدار و ساير مسئولين بخش ندوشن و شهرستان ميبد «زنگ انقلاب» ساعت 9:33 صبح در مدرسه رازي ندوشن نواخته شد.

به مناسبت سالگرد ورود امام خميني (ره) و ييروزي انقلاب اسلامي ،باحضور بخشدار و ساير مسئولين بخش ندوشن و شهرستان ميبد «زنگ انقلاب» ساعت 9:33 صبح در مدرسه رازي ندوشن نواخته شد.


آدرس کوتاه :