نهمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي ميبد درزندان اردكان برگزارشد

نهمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي ميبد درزندان اردكان برگزارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،نهمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي ميبد با حضورحجت الاسلام والمسلمين اعرافي امام جمعه ، حجت الاسلام سيد جلال يحيي زاده نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي ، فرماندار واعضاي اين شورا درزندان اردكان برگزارشد
نهمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي ميبد درزندان اردكان برگزارشد

اعضاي شوراي فرهنگ عمومي شهرستان ميبد درابتداء ازبخش هاي مختلف و برنامه هاي فرهنگي زندان اردكان بازديد كردند

حجت الاسلام والمسلمين اعرافي دراين جلسه ضمن قدرداني ازصالحي رئيس زندان اردكان وكاركنان زحمتكش گفت : زندان آينه اي است كه مي توان درآن كجي ها ، انحرافات و آسيب هاي جامعه را مشاهده كرد و ازاين نظرمسئولان وكساني كه نقش فرهنگي دريك منطقه را به عهده دارند هميشه آگاهي شان نسبت به زندان واطلاعات دقيق آماروارقام زندان مي تواند دربرنامه ريزيها راهگشا وهويت گرباشد
حجت الاسلام يحيي زاده نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي هم  با اشاره به گزارش صالحي رئيس زندان اردكان ، ارائه گزارش و آناليزمقايسه اي وآماري را مهم دانست وافزود : ارائه آمارها مبني براينكه چه تغييراتي صورت گرفته ؟ افزايش زنداني دركدام بخش ها بيشتربوده ؟ كجا كاهش پيدا كرده ؟ و درمورد جرائم و ريشه ها وهم درمورد سن ، تحصيلات ، خيلي مي تواند مسئولان ارشد شهرستان را دربرنامه ريزي ها كمك كند
محمدرضا رجايي فرماندارميبد هم دراين جلسه با اشاره به رسالت خطيرشوراي فرهنگ عمومي درراستاي پيشگيري ازرشد نمودارزندانيان گفت : بايد دستگاههاي فرهنگي درجهت دروني كردن ارزشهاي ديني بيش ازپيش عمل كند
رجايي افزود : دستگاه قضايي عملكرد خوبي دارد و نيروي انتظامي هم بايد درجهت كشف ومبارزه با گروههايي كه جامعه را درناامني وخطرقرارمي دهند اهتمام بيشتري به خرج دهد
فرماندارميبد گفت : براي كمك بهتروبيشتربه زندانيان وخانواده هاي آنها بايد نظامند عمل كرد
 صالحي رئيس زندان اردكان هم  درادامه ضمن برشمردن برنامه هاي فرهنگي ، محفل انس با قرآن ، مسابقات ورزشي دررشته هاي مختلف و برگزاري كلاسهاي سوادآموزي وفني حرفه اي گفت : براي ارتقاء برنامه هاي فرهنگي و آموزشي ، زندان اردكان به احداث جايگاه ملاقات حضوري ، سالن ورزشي ، حسينيه مركزي براي برگزاري مراسم مذهبي و زمين چمن نيازدارد كه شايد با اعتبارات دولتي نتوان آنها را فراهم كرد ولي با كمك هاي خيرين مي توان به آن سرعت بخشيد
آدرس کوتاه :