نمایندگی شرکت نفت در میبد راه اندازی شد

نمایندگی شرکت نفت در میبد راه اندازی شد


به دنبال پیگیریهای نماینده مردم و فرماندار نمایندگی شرکت نفت میبد به صورت مستقل شروع به کار نمود.
نمایندگی شرکت نفت در میبد راه اندازی شد
همشهریان عزیز می توانند در وقت اداری کلیه روزهای هفته به جز پنج شنبه با مراجعه به دفتر شرکت نفت واقع در فرمانداری امور مربوطه را انجام دهند .
آدرس کوتاه :