نمایندگان بخشدار بفروئیه با قوانین انتخابات آشنا شدند


جلسه توجیهی نمایندگان بخشدار بفروئیه در فرمانداری میبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، جلسه توجیهی نمایندگان بخشدار بفروئیه در فرمانداری میبد برگزار شد.

دبیر ستاد انتخابات شهرستان میبد در این جلسه با تأکید بر رعایت قوانین انتخابات به نمایندگان بخشداری بفروئیه گفت: نمایندگان بخشدار باید هماهنگی لازم را با اعضای شعب جهت حضور به‌موقع در شعب انتخاباتی را داشته باشند.

ابوالفضل رشیدی سپس ساعاتی را به ارائه نحوه برگزاری انتخابات پرداخت و نمایندگان بخشدار بفروئیه با قوانین لازم برای برگزاری انتخابات فراگرفتند.

نمایندگان بخشدار بفروئیه در فرایند انتخابات 12 نفر هستند.


آدرس کوتاه :