نماینده مردم تفت ومیبد درمجلس شورای اسلامی ، فرمانداروجمعی ازروسای ادارات شهرستان ميبد با آیت الله ناصری ديدار كردند

نماینده مردم تفت ومیبد درمجلس شورای اسلامی ، فرمانداروجمعی ازروسای ادارات شهرستان ميبد با آیت الله ناصری ديدار كردند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، نماینده مردم تفت ومیبد درمجلس شورای اسلامی ، فرمانداروجمعی ازروسای ادارات شهرستان ميبد با آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه یزد دیدارکردند
نماینده مردم تفت ومیبد درمجلس شورای اسلامی ، فرمانداروجمعی ازروسای ادارات شهرستان ميبد با آیت الله ناصری ديدار كردند

محمدرضا رجايي فرماندارميبد با تبريك هفته بسيج ، ميبد را زادگاه علم وفرهنگ وهنربيان كرد وافزود : عليرغم اينكه شهرستان ميبد بعد ازمركزاستان دومين شهرپرجمعيت محسوب مي شود اما متاسفانه ازلحاظ قلمرو جغرافيايي محدود است و ادامه حيات وتوسعه كشاورزي وصنعتي درآينده درآن امكان پذيرنيست

فرماندارميبد درادامه مشكلات كارخانه فولاد ، قند و شركت هاي نيمه تعطيل ميبد واحياي صنعت زيلو را خاطرنشان كرد وخواستارحمايت بيشترو حل اين مشكلات شد
وي همچنين با اشاره به بيداري اسلامي درمنطقه، بيداري اسلامي و جنبش عدالتخواهي درجهان غرب را نشات گرفته ازافكاربلند امام و رهبري دانست و افزود : استكباردرصدصد است نظام وانقلاب را دچارچالش كند و انتظارمي رود با افزايش بودجه هاي فرهنگي ، فعاليت هاي فرهنگي خود را درمقابل هجمه هاي نرم دشمن بيش ازگذشته تقويت كنيم
آيت الله ناصري نماينده ولي فقيه دراستان وامام جمعه يزد هم دراين ديدارضمن خيرمقدم و تبريك هفته بسيج با اشراف برهمه مسائل ومشكلات استان گفت : پي گيري فازدوم انتقال آب به استان و مطالعه راههاي ديگر را ازبرنامه هاي مسئولين استان برشمرد
نماينده ولي فقيه دراستان درادامه برتقويت صنايع دستي به خصوص صنعت زيلوي ميبد تاكيد كرد وافزود : با تنوع درتوليد و عرضه ارزان زيلو بايد اين صنعت را رونق و به جهان عرضه كرد
آيت الله ناصري درادامه با تاكيد برتقويت مسائل فرهنگي دركشورواستان با اشاره به جايگاه آموزش وپرورش دراين باره گفت : بايد تحول بزرگي درآموزش وپرورش ايجاد شود وبا تغييرنظام آموزشي فرزاندان مان را با خدا ، مفاهيم قرآن ودين آشنا كنيم و فطرت الهي را درآنها زنده كنيم
امام جمعه استان تقويت رشد عقلي وبصيرت را دردانش آموزان ضروري دانست و افزود : اگرقدرت فكركردن را دردانش آموزان افزايش دهيم ديگربه راحتي گول فتنه هاي دشمنان را نمي خورند و به دام برنامه هاي رسانه اي استكبارگرفتارنمي شوند
آدرس کوتاه :