نماينده مردم تفت وميبد ازشركت تصفيه قند وشكرميبد بازديد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، حجت الاسلام يحيي زاده نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي و فرماندارميبد ازشركت تصفيه قند وشكرميبد بازديد وبا مشكلات موجود اين شركت آشنا شدند

دريافت تسهيلات بانكي نسبت به خريد شكرخام و عدم نقدينگي و حل مشكل مالياتي ازمشكلات اين شركت است كه حجت الاسلام يحي زاده دراين بازديد نسبت به درخواست مديرعامل اين شركت درخصوص دريافت تسهيلات بانكي نسبت به خريد شكرخام و عبورازوضعيت نامتعادل موجود قول پي گيري داد

علي اصغرمحمدعليخاني مديرعامل شركت تصفيه قند وشكرشهرستان ميبد دراين بازديد گفت : اين شركت ازبعد ازراه اندازي مجدد ازخرداد 89 ازطريق همكاري با تجاربخش خصوصي مرغوبترين شكرمنطقه را توليد مي كند
وي افزود : محصولات اين شركت به اكثراستانهاي كشورازجمله كرمان، فارس ، اصفهان ، سيستان وبلوچستان ،حتي كشورعراق صادرمي شود
درحال حاضراين شركت زمينه اشتغال 125 نفررا فراهم كرده است و روزانه 300 تن شكرمرغوب توليد مي كند
آدرس کوتاه :