فرماندارميبد

نقش زنان درپيشرفت و سلامت جامعه پررنگترازمردان است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد درجلسه هماهنگي بزرگداشت روززن ، با اشاره به نقش زنان وبانوان درانقلاب اسلامي و نقش آفريني اين قشردرعرصه هاي مختلف علمي ،سياسي ، اجتماعي وفرهنگي گفت : زنان وبانوان يكي ازاقشارتاثيرگذاردرجامعه سالم هستند
فرماندارميبد

فرماندارميبد تصريح كرد : با آغازانقلاب اسلامي زنان ازحبس خانگي نجات پيداكردند وامروزبه بركت انقلاب اسلامي هم پاي مردان درعرصه هاي مختلف جامعه نقش آفريني مي كنند

وي با بيان اينكه نقش تربيت را هيچگاه نمي توان ازبانوان يك جامعه گرفت ؛ تصريح كرد : وجود نخبگان ، دانشمندان ، علما و مسئولين مومن ومتدين به بركت خون دل مادراني است كه درمنزل عمروجواني خود را صرف تربيت فرزندان خود كرده اند
رجايي درادامه با اشاره به تاثيرآسيب هاي دنياي امروزنظيرماهواره ،سايت ها وفضاهاي اينترنتي درنسل نوجوان وجوان گفت : امروزنقش زنان درتربيت فرزندان وشكل گيري جامعه سالم بيش ازگذشته احساس مي شود وزنان بايد وقت بيشتري را صرف تربيت فرزندان خود كنند
فرماندارميبد تاكيد كرد : خانواده ها بايد زندگي خود وفرزندان خود را با سيره اهل بيت و ائمه اطهارگره بزنند

وي درپايان پيشاپيش روزوهفته زن را گرامي داشت وافزود : بايد دراين ايام علاوه برتحليل جايگاه وارزش والاي زنان درجامعه ، آسيب هايي كه اين قشرنقش آفرين را تهديد مي كند شناسايي وراهكارهاي مناسب ارائه شود

آدرس کوتاه :